Politică de prelucrare a datelor

Dobre Bogdan Vasile, responsabil cu prelucrarea datelor personale și reprezentant al proiectului “Lifestyle For Future” ce face obiectul paginii de Internet www.lifestyleforfuture.eu, denumit în continuare RESPONSABIL, website: www.lifestyleforfuture.eu, email: admin[at]Lifestyleforfuture.eu , vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu legislaţia naţională (Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, RESPONSABILUL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

RESPONSABILUL prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

 • relații publice,petiționare și formulare de puncte de vedere
 • organizare și derulare evenimente
 • trimiterea de comunicări cu scop comercial
 • organizarea de sondaje de opinie
 • formularea de analize cu date agregate si anonimizate

Temeiul legal al prelucrării datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului (RESPONSABILUL), conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din GDPR.

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, RESPONSABILUL va solicita consimțământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR.

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a www.lifestyleforfuture.eu este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor sunt următoarele:

 • nume, prenume
 • email
 • țara de resedinta
 • număr de telefon

 

Sursa datelor cu caracter personal

www.lifestyleforfuture.eu colectează date personale direct de la dumneavoastră prin intermediul formularelor publicate pe pagina susmentionata, www.lifestyleforfuture.eu.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către RESPONSABIL şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:

 • instanțelor de judecată în vederea formulării de acțiuni și reprezentării în instanță
 • în cadrul activității de organizare/derulare evenimente a operatorului
 • în cadrul activității de investigare/control.

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

Perioada de stocare a datelor personale

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada derulării proiectului de natură comercială “Lifestyle for future” de relații publice, petiționare, formulare de puncte de vedere, organizare, derulare evenimente, trimiterea de de comunícate cu scop comercial, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicable, sau până la exercitarea dreptului de rectificare solicitat RESPONSABILULUI în scris, la adresa de email admin@lifestyleforfuture.eu  

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct responsabilul cu protecția datelor la adresa: admin[at]Lifestyleforfuture.eu

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

Folosim cookies

Cookies sunt fișiere de text salvate în dispozitivul dumneavoastră pentru a colecta informații standard de Internet și informații cu privire la comportamen vizitatorilor. Când vizitați www.lifestyleforfuture.eu, există posibilitatea ca noi să colectăm astfel de informații prin cookies sau tehnologii similare.

Pentru mai multe informații vizitați www.allaboutcookies.org sau pagina de ajutor a browser-ului dumneavoastră.

Ce tipuri de cookies folosim?

Folosim doar cookie-uri funcționale cu scopul de a recunoaște preferințele dumneavoastră în materie lingvistică și de locație.

Cum se configurează cookie-urile?

Se poate configura browser-ul dumneavoastră pentru a nu accepta cookies. Pentru aceasta, consultați pagina allaboutcookies.org sau pagina de ajutor a browser-ului.

Schimbări în politica de prelucrare a datelor

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal (denumită și politică de confidențialitate) poate suferi schimbări periodice. Această versiune a fost actualizată pe data de 12 decembrie 2021.

 

Nu pleca încă!

Lasă-ne e-mailul tău pentru un cadou special, disponibil doar abonaților noștri!